Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

1. Prezentačná výstava 9.9.2011

               ZO SZCH Stará Ľubovňa pripravuje: 

          

 

                  1. Prezentačná výstava Ľubotín

                   9.9.2011 so stolovým vyhodnotením

     

                      

Výstavné podmienky :

 1. Vystavované zvieratá musia byť označené podľa platných registračných poriadkov SZCH.
 2. Zvieratá si dopraví na výstavu chovateľ sám 9.9.2011 od 15.00do 19.00. Výdaj vystavených zvierat majiteľom začne 10.9.2011po 18.00 hodine.
 3. Vystavovať sa môžu: Hydina v kolekcii1.1 plemenníky aj jednotlivo. Holuby skupinovo max 5ks v skupine. Králiky jednotlivo.
 4. Poplatok jednorazový
 5. U predajných zvierat je potrebné doložiť preukaz o pôvode, vystavované zvierata musia byť čistokrvné
 6. Posúdenie uskutočnia delegovaní posudzovatelia 9.9.2011 a najlepšie hodnotené zvieratá budú ocenené čestnými a víťaznými cenami

     

Veterinárne podmienky:


 1. Na výstavu budú prijaté len zvieratá s platným veterinárnym osvedčením (nie starším jako 5 dní), kde budú potvrdené nasledovné veterinárne záruky:
 • zvieratá sú klinicky zdravé a pochádzajú z miest  bez nebezpečných nákaz,
 • sú prosté vonkajších a vnútorných parazitov,
 • hrabavá hydina – v imunite proti pseudomoru, predajné plemeníky negatívne na pullorovú nákazu,
 • vodná hydina – negatívne vyšetrenie na salmonely,
 • králiky – v imunite proti myxomatóze a hemoragickej chorobe králikov,
 • holuby – v imunite proti pseudomoru a para myxoviróza.

                  

 

 

 

      Slovenský zväz  chovateľov ZO Stará Ľubovňa

             Pripravuje dalšiu výstavu zvierat v októbri 2012

                                         

              

 

 

TOPlist