Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Prihláška na výstavu 2012

                                              PRIHLÁŠKA

ZO SZCH Stará Ľubovňa usporiadava 1. obvodovu výstavu drobných zvierat
v dňoch 20.9.2012-22.9.2012 v obci Ľubotín
Priezvisko:…………………………………. Meno:……………………Tel:………………...
Bydlisko:……………………………………………………………….. PSČ:……………….
Druh prihlasovaných zvierat:………………………………………………………………….

    Pohlavie

 

             Plemeno

 

Farba

Predajná

cena / € /

1.0

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzávierka prihlášok dňa 20.8.2012
Prihlášky zasielajte na adresu:Králiky- Diňa Miroslav,Ľubotín,Hlavná 22/44, 06541,alebo e-
mailom:dinamiroslav@gmail.com
Holuby,hydina-Heržák Juraj,Stará Ľubovňa,za vodou 8,06401,alebo e-
mailom:jurajherzak@gmail.com

………………………………
potvrdenie o členstve v SZCH

tu odstrihnúť
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výstavné podmienky na prezentačnej výstave:
1. Vystavované zvieratá musia byť označené podľa platných registračných poriadkov
SZCH.

Zvieratá si dovezie na výstavu chovateľ sám dňa 20.9.2012 od15hod.-do
19.00hod. Posudzovanie zvierat bude dňa 21.9.2012.Výdaj vystavených zvierat
majiteľom začne 22.9.2012 od 17hod.

2. Vystavovať sa môžu: Hydina v kolekcii1.1 plemenníky aj jednotlivo. Holuby
skupinovo max 5ks v skupine aj jednotlivo.Králiky v kolekcii aj jednotlivo.
3. Poplatok klietkove za králika 0,50€,za hydinu voliera 0,50€, holuby 0,50€,voliera na
holuby 1€,chovateľ,ktorý donesie 8ks hydiny a holubou zaplatí len za 4ks.Chovateľ
zaplatí poplatok pri donesení zvierat.Katalog 1,50€-je povinný pre všetkých
vystavovateľov,MCH-neplatí
4. U predajných zvierat je potrebné doložiť preukaz o pôvode a stanovená predajná cena!
Predaj sa uskutoční prostredníctvom výstavnej kancelárie a k predajnej cene bude
pripočítaných 3€ v prospech výstavy.
5. Posudzovanie sa uskutoční dňa21.9.2012.Najlepšie hodnotené zvieratá budú ocenené
čestnými a víťaznými cenami.Každý vystavovateľ bude ocenený za účasť na výstave.
Veterinárne podmienky:
1. Veterinárny dozor zabezpečí RVPS Stará Ľubovňa
2. Na výstavu budú prijaté len zvieratá s platným veterinárnym osvedčením (nie
starším jako 5 dní), kde budú potvrdené nasledovné veterinárne záruky:
- zvieratá sú klinicky zdravé a pochádzajú z miest bez nebezpečných nákaz
3.Hydina,holuby-pochadzajú zo zdravého chovu
4.Káliky-očkované proti moru a myxomatoze králikov

………………………………..
podpis chovateľa

 

 

 

Stránka venovaná holubom: Vychodoslovenský kotrmeliak: www.roller.wbl.sk

TOPlist